Michael

Michael

torsdag den 23. juli 2015

RAIN

Jeg har været i Stuttgart og køre en workshop i forbindelse med at Teater Rampe og Instituttet for Darstellende Kunst lavede en konference. Målet var at udforske muligheden for  at forene teater og games. Det vil sige brugen af spil-dynamikker, gameplays, men også digitale teknologier.
Det kom der mange gode og forskellige bud på, fra de implicerede grupper.


Hver workshop mødtes kl . 15 og havde 3-4 timer til at lære hinanden at kende og brainstorme på content og teknologi. Derefter sov vi på det og startede næste morgen med at konceptudvikle, producere og prøve ideen af. Kl.20 blev dørene slået op for publikum, så der skulle der være et eller andet færdigt. Jeg vil  ikke nævne de andre (og gode) bidrag her, men nøjedes med at fortælle hvad vi lavede i min gruppe.

Step 1 - BRAINSTORM: Mange af de andre grupper valgte VR-teknologi som  udgangspunkt - derfor valgte vi noget andet. Vi  ville tage udgangspunkt i lyd fremfor billede og holde os relativt analoge. Vores brainstorm bevægede sig hele tiden omkring "Under vand", "Intimitet", "Hemmeligheder" og "Melankoli". Derudover ville vi  gerne arbejde med historier og brugerinddragelse.


Step 2 - KONCEPTUDVIKLING: Da vi mødtes om morgen begyndte vi at arbejde med at sætte "under vand" og "intime rum" sammen. Det skabte ideen om paraplyer, som ikke alene er under vand (regn), men også intime OG mobile. Vi gik ud og skaffede fire helt forskellige brugte paraplyer og diskuterede hvem der mon havde haft dem i hænderne før.


Step 3 - MANUS: Hvert medlem af gruppen skrev en monolog om ejeren af paraplyen, fortalt med ejerens stemme. Da de blev læst op, opdagede alle at historierne passede sammen på mange punkter. Vi nursede det lidt bagefter - men fyldte ikke forbindelserne mellem historierne helt ud. Hørte man dem alle sammen kunne det ske man så sammenhængen og historien bag, men det ville kræve noget meddigtning, og det var jo præcist intentionen.


Step 4 - PRODUKTION: Vi  indspillede en oplæsning af hver af historierne. Derefter lagde vi oplæsningerne på små memorykort, som blev sat ind i nogle små højtalere. Under alle oplæsningerne lagde vi lyden af regnvejr (og lidt fjern  torden ind imellem). Derefter monterede vi højtalerne øverst i paraplyen. Man kunne nu tænde, lytte til regnen og historien mens man gik.Step 5 - INTERAKTION: Vi lavede en række spørgsmål, som: "Hvad er ejeren af denne paraplys hemmelighed? " eller "Hvad vil kunne gøre ejeren  af denne paraply lykkelig?" eller "Hvornår og af hvem fik paraplyens ejer det første kys? " Altsammen spørgsmål der ikke blev besvaret i teksten, men som brugeren selv formulerede svaret på. Brugerne fik et spørgsmål med når de fik paraplyen. Svarene (men ikke spørgsmålene) blev skrevet på små farvede cirkelrunde stykker af karton, der blev bundet til paraplyen. Som tiden skred frem, voksede antallet af sedler i takt med dem der havde gået med paraplyen. Oplevelsen bestod af de ord der blev sagt gennem regnen og de fragmenterede udsagn på de små sedler, som brugeren også selv bidrog til.


Step 6 - PRÆSENTATION: Vi præsenterede konceptet kl. 20 til 22 ude på det forladte baneterræn foran sporvogns garagen i Stuttgart. Det var umuligt at lukke for publikum klokken 22 - så vi fortsatte til midnat. Der sad vi og uddelte spørgsmål, fæstnede nye svar på paraplyerne, mens aftenen blev til  nat og sedlerne viftede når folk gik afsted med paraplyrne på endnu en runde.

Da vi pakkede sammen og ville kassere prototypen igen, spurgte Teater Rampe om de måtte beholde den og køre nogle ture til i fremtiden. Så den lever stadigvæk lidt nede i Stuttgart.
Vi kaldte projektet for RAIN.

Deltagere:
Sabiha Ghellal
Philipp Jonathan 
Svenja Kaeshammer
Hannes Kapsch
Michael ValeurIngen kommentarer:

Tilføj en kommentar